„Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły” XIII edycja Konkursu plastycznego

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie jest organizatorem XIII edycji Konkursu Plastycznego „Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły”, który adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Rzeszowa.

Celem konkursu jest uświadomienie przedszkolakom i uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i z przedszkola, szkoły oraz wdrażanie do zachowania szczególnej ostrożności dzieci jako pieszych i uczestników ruchu drogowego, a także zainteresowanie przedszkolaków i uczniów uczestnictwem w turniejach BRD.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 5 – 12 lat do udziału w konkursie.

Czekamy na Wasze prace do 30 października 2020r.

Załączniki do pobrania