Rozstrzygnięcie X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Nasi sąsiedzi- Podwodny świat” 2021

Rozstrzygnięcie X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Nasi sąsiedzi- Podwodny świat” 2021

Komisja artystyczna oceniła 353 prace nadesłane na X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. „NASI SĄSIEDZI – PODWODNY ŚWIAT”, zorganizowany w ramach współpracy transgranicznej pomiędzy miastami Vranov nad Topl’ou i Rzeszowem. Nagrody i

Skip to content