Opłaty – darowizny

Opłaty-Darowizny

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ CM

Centrum Młodzieży w Rzeszowie nie pobiera opłat z tytułu udziału w zajęciach organizowanych dla dzieci i młodzieży.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!

Istnieje możliwość wpłat na wskazane konto dobrowolnych darowizn, które będą przeznaczane na zakup dodatkowych materiałów i usług podnoszących standard zajęć.

Dokonanie darowizny nie jest warunkiem zapisania dziecka lub jego udziału w zajęciach.

Dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto :

Centrum Młodzieży w Rzeszowie

Piłsudskiego 25

35-074 Rzeszów

PKO BP Nr konta: 20 1020 4391 0000 6102 0144 7366

Tytuł wpłaty: “Darowizna na materiały i usługi, nazwa pracowni/zespołu/zajęć, imię i nazwisko dziecka”

Skip to content