RYTM

Zespół Taneczny “Rytm” działa przy Młodzieżowym Domu Kultury, a na co dzień pracuje w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. W zespole tańczą uczniowie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Na zajęciach, które odbywają się dwa razy w tygodniu wykorzystywane są dostosowane do możliwości uczestników elementy zapożyczone z rozmaitych stylistyk tanecznych. Uczestnicy nabywają i rozwijają umiejętność ruchu skorelowanego z muzyką, uczą się układów ruchowych i tanecznych do muzyki utrzymanej w różnych gatunkach.
Przygotowane programy taneczne prezentowane są na uroczystościach związanych z życiem szkoły.

Zespół przygotowywał tańce narodowe: polonez i krakowiak, a także polkę, taniec dworski i układy do muzyki współczesnej.
Skip to content