W zespole obecnie czynnie gra 59 dziewcząt.

W zespole obecnie czynnie gra 59 dziewcząt (kwiecień 2020), repertuar stanowią popularne covery znanych zespołów pop (m.in. P. Williams, Michael Jackson, Abba, S. Wonder, L. Bega, Walk the Moon), muzyka filmowa (m.in. Muppet Show, Shrek, Król Lew, Piraci z Karaibów),pieśni latynoamerykańskie (La Cucaracha, El Cumbancherro, Samba, Paloma) standardy z pogranicza dixie i jazzu (m.in. Moanin’, When The Saint Marching On, Mornin’ Post) oraz składanki i utwory łączące wiele innych gatunków i styli muzycznych z różnych zakątków świata (m.in. Skoda Lasky, Poluszko, Capa Negra, Italian Festival). W repertuarze znajdują się również marsze i musztry paradne wykonywane na różnych festiwalach międzynarodowych przez cały skład koncertowy stanowiące piękną wizytówkę miasta Rzeszowa i Polski.

Od samego początku swojego istnienia uświetniała swoimi występami uroczystości o charakterze patriotycznym, rozrywkowym, obchody świąt lokalnych, okolicznościowych, parady.

W ciągu ponad czterdziestoletniej działalności Orkiestra uczestniczyła w wielu koncertach zagranicznych między innymi w Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii czy na Słowacji.

Dziewczęca Orkiestra Dęta jest organizatorem Festiwalu Musztry Paradnej CONSAVIA w Rzeszowie. Formuła imprezy oparta jest na prezentacji musztry paradnej przez zaproszone zespołu z Polski i zagranicy.

Dziewczęca Orkiestra Dęta swoimi występami promuje Rzeszów, Podkarpacie i Polskę w Europie.

Znajdź nas na Facebooku !

 b_uwaga_znak_graficznypng [96x83]

Dziewczęca Orkiestra Dęta

Nauczyciel KONRAD PASCH:
Środki zapobiegawcze i praca w trakcie pandemii koronowirusa.

Środki zapobiegawcze (styczeń-luty):

1.  Od koncertu zimowego (po przerwie ferii) na skutek wypadku z Wuhan, gdzie sytuacja zaczęła się rozprzestrzeniać po świecie zorganizowałem  próby całej orkiestry dwa razy w tygodniu.
2. Przyśpieszenie dołączenia młodych uczestników do zajęć całej orkiestry – czyli wcześniejsze scalenie grup młodszej i starszej (luty).
3. Materiał koncertowy poszerzony o kilka nowych utworów został zatem przerobiony z każdym uczestnikiem zajęć oraz z całą grupą koncertową do czasu odwołania zajęć.
4. Młodzież w tygodniu poprzedzającym zamknięcie szkół i innych placówek oświatowo-kulturalnych posiadała wiedzę i pewne umiejętności  jak utwory orkiestrowe wykonać.  Niestety zajęć z musztry paradnej i marszu zaplanowane na marzec nie udało się wykonać.
5. Instrumenty zostały zabrane przez dziewczęta do domów więc maja na czym ćwiczyć.
6. Razem z p. Ryszardem i p. Michałem jesteśmy na bieżąco w kontakcie telefonicznym z każdą uczennicą.

Grupa koncertowa przed wybuchem epidemii była przygotowana bardzo dobrze do wszelkich koncertów i uroczystości estradowych.

Praca w trakcie epidemii:

Prowadzone są następujące formy dodatkowego kontaktu i pracy z uczestnikami zajęć (dobierane głównie indywidualnie):

– przesyłanie drogą mailową odpowiednich materiałów edukacyjnych i indywidualnie dedykowanych filmów instruktażowych (w jakości mp4), wraz ze szczegółowym opisem i wytycznymi do ćwiczeń, 
w odpowiedzi zwrotnej, uczeń (po kilu dniach ćwiczeń) przesyła nagranie swojego wykonania (np. smartfonem), które jest  omawiane, analizowane i opiniowane. Na tej podstawie dobieramy następne utwory i ćwiczenia, a uczeń zdobywa w ten sposób kolejne umiejętności.

– „lekcje online” (videokonferencje) – odbywające się w bardzo małym gronie (głównie indywidualnie) ze względu na duże obciążenia sieci

– nagrywanie utworów w formie midi (przez nauczycieli) i przesyłanie uczniom – plik midi daje możliwość dostosowania tempa utworu do indywidualnych możliwości ucznia, daje również możliwość ukazania zapisu nutowego i dokładnego śledzenia go

– zawieszenie na chmurze różnych wykonań utworów z repertuaru (poszerza recepcję utworu
i ukazuje rózne formy interpretacji – forma przydatna dla bardziej „ciekawskich” uczniów)

– zawieszenie na chmurze nut z utworami i ćwiczeniami instrumentalnymi

– udostępnienie dziewczętom linków i aplikacji umożliwiających strojenie instrumentów, metronom, kształcenie słuchu i innych przydatnych muzycznie programów

– działanie grupy na facebooku i instagramie, gdzie wymieniane są poglądy i różne informacje, filmiki, piosenki itp. na tematy związane z orkiestrą (grupa na fb instnieje od 7-8 lat na instagramie od roku)

Wszelkie nowe i ciekawsze sposoby pracy z uczestnikami zajęć będą wysyłane na bieżąco.

* * *

Nauczyciel MICHAŁ BIELECKI:

Zajęcia online  DZIEWCZĘCEJ ORKIESTRY DĘTEJ są realizowane poprzez

-konsultacje indywidualne za pomocą platformy ZOOM (wideokonferencje – połączone z wspólnym graniem). Godziny są dostosowywane do aktualnych możliwości uczniów.

-rozmowy na komunikatorze MESSENGER (ze względu na lepszy zasięg niż w sieci GSM)

– wysyłanie materiałów, nut, nagrań (także tworzonych osobiście) do pomocy w nauce aktualnego programu/repertuaru)

– wymiar czasowy pracy jest zgodny z ustalonym wymiarem godzin z pracodawcą.

Kontakt z uczniami mam mailowy, telefoniczny, na platformach cyfrowych Facebook, Zoom, Messenger.

* * *

Nauczyciel: Ryszard  Hołubowski

Zajęcia : Nauka gry na instrumentach  – (sekcje).

Organizacja :

Przesyłanie drogą mailową materiałów edukacyjnych:

1.  indywidualnie dedykowanych plików dźwiękowych w formacie mp3

2.  w formacie midi – umożliwiającym odsłuchiwanie w różnym tempie

Format ten daje możliwość dostosowania tempa utworu do indywidualnych możliwości poszczególnych uczniów. Daje możliwość ukazania zapisu nutowego i dokładnego śledzenia go.

3.   filmów instruktażowych w formacie mp4

4.  pliki zawierające obraz zapisu nutowego (jpg, PDF, program Muse Score).  

Kontakt:   – poprzez program komunikacyjny on-line  ZOOM

                  – korespondencję mailową

                  – kontakt telefoniczny (również z obrazem).

                  – kontakt poprzez media społecznościowe: Facebook i Instagram (w tym zamknięta grupa członkiń Orkiestry istniejąca już od kilku lat).

W odpowiedzi zwrotnej uczennice po kilku dniach ćwiczeń przesyła nagranie swojego wykonania  (np. smartfonem).

Nagranie jest omawiane, analizowane i opiniowane.

Planowane jest korzystanie  z aplikacji  metronom, aplikacji wspomagającej kształcenie słuchu i aplikacji pomagającej w strojeniu instrumentów.

Działanie grupy na Facebooku i Instagramie, gdzie wymieniane są uwagi dotyczące materiałów edukacyjnych, filmiki, piosenki itp., poruszane są tematy związane z Orkiestrą.

Godziny konsultacji ustalane są indywidualnie – dostosowane do planu zajęć obejmującego naukę przedmiotów ogólnokształcących.  

Kontakt w poniedziałki, środy i piątki.

Skip to content