Kontakt

Justyna Stasiak

Dyrektor CM Rzeszów
ul. Piłsudskiego 25
tel.: +48 17 748 36 01
e-mail: dyrektor@mdk.erzeszow.pl
Strony przyjmuje w dniach:
poniedziałek: 10.00-11.00
środa: 10.00-11.00

Bogusław Tomczak

Wicedyrektor CM Rzeszów
ul. Osmeckiego 51
tel.: +48 17 748 38 90
e-mail: b.tomczak@mdk.erzeszow.pl
Strony przyjmuje w dniach:
wtorek: 9.00-10.00
czwartek: 12.00-13.00

Anna Polak

Sekretariat
ul. Piłsudskiego 25
tel.: +48 17 748 36 00
e-mail: sekretariat@mdk.erzeszow.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
7.30-15.30

Organizacja imprez

tel.:       +48 17 748 38 91
e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl
e-mail: imprezy@mdk.erzeszow.pl
7.30-16.00

CM Nowy Świat

tel.:       +48 17 748 39 05
e-mail: nowyswiat@mdk.erzeszow.pl
Godziny otwarcia: 14.00-20.00

Recepcja - Osmeckiego 51

tel.:       +48 17 748 38 93
e-mail: baranowka@mdk.erzeszow.pl
Godziny otwarcia: 10.00-21.00

CM - Unii Lubelskiej 1

tel.:       +48 17 748 39 04
Godziny otwarcia: 14.00-18.00

W czym możemy pomóc?


  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

   1. Administrator danych:

  Administratorem podanych danych osobowych, jest Centrum Młodzieży w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora MDK.

   1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.

   1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość.

   1. Odbiorcy danych osobowych:

  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

   1. Okres przechowywania danych osobowych:

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia roszczeń.

   1. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

    1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
    2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO,
    3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
    4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO,
    5. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Podanych danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
   1. Inne informacje:

  Podanie danych oznaczonych jako „wymagane” jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.

  Siedziby Centrum Młodzieży w Rzeszowie

  ul. Osmeckiego 51

  ul. Piłsudskiego 25

  ul. Krakowska 20

  Skip to content