Dziecięcy Zespół Artystyczny UŚMIECH

W 1976 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie z inicjatywy Komendy Chorągwi ZHP oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania powstał Harcerski Zespół Artystyczny, który w 1978 otrzymał nazwę „Uśmiech”. Był to jeden z pierwszych zespołów w regionie prezentujących estradowe formy taneczne i wokalne w wykonaniu dzieci. Początkowo jako zespół piosenki i ruchu, później jako rewia taneczna „Uśmiech” zdobywał coraz większy rozgłos i uznanie. Fakt że przyciągał coraz większą liczbę dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów rzeszowskich i podrzeszowskich szkół podstawowych świadczy o akceptacji i sympatii ze strony dzieci.
W pierwszych latach istnienia odbywały się koncerty w Rzeszowie, później wyjazdy do innych województw i za granice. W ciągu 30 lat zespół z tańcem, piosenką i uśmiechem odwiedził : Czechy, Słowację, Bułgarię, Syrię, Węgry, Rosję, Ukrainę, Szwecję i Niemcy. Zdobył wiele nagród na przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich, m. In. Złoty i Srebrny Aplauz w Koninie oraz Srebrną Jodłę w Kielcach.
W 1991 roku został przekształcony w Dziecięcy Zespół Artystyczny „Uśmiech” i do sierpnia 2009 roku pracował przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rzeszowie. We wrześniu 2009 roku opiekunem Zespołu został Młodzieżowy Dom Kultury.
Od 2005 roku zespół „Uśmiech” jest również reprezentantem Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, gdzie cały czas odbywają się zajęcia taneczne. Zespół ma wśród swoich wychowanków instruktorów, którzy prowadzą znakomite zespoły, a wiele osób po zakończeniu kariery w „Uśmiechu” zasila dorosłe zespoły estradowe.
Oprócz działalności artystycznej zespół również wychowuje, ucząc jak zachować się na scenie i po za nią, a przede wszystkim jak dobrze bawić się i spędzać wolny czas. Organizowane są obozy letnie i zimowe, na których zajęcia artystyczne i zabawa stanowią nierozerwalną całość.
Do 2006 roku choreografem i kierownikiem artystycznym była pani Janina Wojturska, po Niej opiekę nad zespołem przejęła pani Aneta Markiewicz. Od tego czasu zespół zaczął zmieniać swoje oblicze, podążając w kierunku barwnych, kolorowych i porywających show tanecznych.
Obecnie w 5 grupach tanecznych tańczy 150 tancerzy w wieku od 5 do 15 lat, zdobywając uznanie wielu widzów na licznych pokazach i przeglądach.

KADRA

Małgorzata Florczak- kierownik zespołu, nauczyciel tańca, choreograf

Aneta Markiewicz – nauczyciel tańca, choreograf

Justyna Stasiak – nauczyciel tańca, choreograf

Agnieszka Wojnarska-Koń- nauczyciel tańca, choreograf

Karolina Bacza- trener akrobatyki

Klaudia Witkowska- akompaniator

 

Młodzieżowy Dom Kultury zakończył wieloletnią współpracę z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie w odniesieniu do funkcjonowania Dziecięcego Zespołu Artystycznego “Uśmiech”.

Tyum samym w roku szkolnym 2020/2021 jedynym patronem zespołu “Uśmiech” stał się Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.

Juz od 2009r. MDK pokrywał koszty działania zespołu, zajęcia zaś odbywały się po części w pomieszczeniach WDK i pomieszczeniach MDK.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Domowi Kultury za dotychczasowe współpatronowanie zespołowi oraz wsparcie i użyczanie sali baletowej.

Znajdź nas na Facebooku !

Skip to content