Młodzieżowy Dom Kultury zakończył wieloletnią współpracę z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie w odniesieniu do funkcjonowania Dziecięcego Zespołu Artystycznego „Uśmiech”.

Młodzieżowy Dom Kultury zakończył wieloletnią współpracę z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie w odniesieniu do funkcjonowania Dziecięcego Zespołu Artystycznego „Uśmiech”.

Tym samym w roku szkolnym 2020/21 jedynym patronem zespołu „Uśmiech” stał się Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.

Już od 2009 r. MDK pokrywał koszty działania zespołu, zajęcia zaś odbywały się po części w pomieszczeniach WDK i pomieszczeniach MDK.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Domowi Kultury za dotychczasowe współpatronowanie zespołowi oraz wsparcie i użyczanie sali baletowej.