Zasady Rekrutacji w MDK Rzeszów

Informacja o zapisach na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie na rok szkolny 2019/2020

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia w roku szkolnym 2020/21 jest prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017 poz. 59).

WAŻNE!

1-15 czerwca 2020r. (godz. 23.59 14.06.2020) składanie deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach przez uczestników zajęć w roku szkolnym 2019/2020 – tylko drogą elektroniczną.
Deklaracje w wersji papierowej – nie będą przyjmowane !!!

FORMULARZ DEKLARACJI KONTYNUACJI ON LINE

Terminarz postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021

L.p. Postępowanie rekrutacyjne Termin
1. Składanie deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach przez uczestników zajęć w roku szk. 2019/20 do 15 (14.06.2020 23.59) czerwca 2020 r.
2. Ogłoszenie naboru nowych uczestników zajęć wraz z liczbą wolnych miejsc w poszczególnych formach pracy. od 1 lipca 2020 r.
3. Składanie wniosków przez osoby, które wcześniej złożyły deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach 1 – 15 września 2020 r.
4. Zapisy nowych uczestników zajęć na rok szk. 2020/21 – składanie wniosków. 1 – 15 września 2020 r.
5. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych 17 września 2020 r.
6. Przyjmowanie kandydatów w przypadku wolnych miejsc oraz z list rezerwowych. od 18 września 2020 r.
w ciągu roku szk. 2020/21

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami:
– zasady rekrutacji

Załączniki do pobrania