Od 18.05.2020r. powracamy do zajęć stałych – zasady

Od 18.05.2020r. na podstawie decyzji władz państwowych Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie będzie w ograniczonym zakresie powracał z zachowaniem ścisłych reżimów sanitarnych do prowadzenia zajęć stacjonarnych dla dzieci i młodzieży.

 • Zajęcia będą mogły być prowadzone w małych grupach.
 • Ich liczebność będzie zależała od warunków pracy i powierzchni pomieszczenia do zajęć.
 • Na początek zamierzamy uruchomić niektóre zajęcia w budynkach:
  – MDK przy ul. Piłsudskiego 25,
  – ul. Osmeckiego 51
  – w lokalu na poziomie +1 w Galerii Nowy Świat, ul.Krakowska 20.
 • Po uzyskaniu zgody rodziców dzieci i deklaracji udziału młodzieży pełnoletniej istnieje możliwość uruchomienia części zajęć.
 • Informację o tym, które zajęcia i w jakim terminie zostaną uruchomione
  po 18 maja 2020 r. zamieścimy osobno.
 • NADAL ze względu na bezpieczeństwo i miejsca realizacji, zespoły taneczne
  KORNELE, T-8, UŚMIECH, IMPET, RYTM, RUDKI, RZESZOWIANKA, zajęcia ruchowe AKADEMII RUCHU, KLUBU WESOŁEGO DZIECIAKA oraz muzyczno-ruchowe KLAUDII WITKOWSKIEJ, KLUB WESOŁEGO będą pracowały zdalnie.
 • Także pozostałe zajęcia MDK do czasu złagodzenia restrykcji spowodowanych pandemią koronawirusa będą odbywały się zdalnie.

W sprawach związanych ze sposobem realizacji zajęć proszę kontaktować się także bezpośrednio z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia. Prosimy o zapoznanie się ze wzorami oświadczeń
koniecznych do wypełnienia  w przypadku
deklaracji udziału w zajęciach stacjonarnych.

Deklaracje należy wydrukować, podpisać i dostarczyć nauczycielowi
przed rozpoczęciem pierwszych zajęć!

Załączniki do pobrania