XXX Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej

28-30 listopada 2022r odbędą się XXX Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej 28-30.11.2022r.

W ramach wydarzenia odbędą się konkursy:

  • literacki
  • fotograficzny
  • teatralny
  • muzyczny
  • taneczny.