Rekrutacja 2021/2022 do MDK

Informacja o zapisach na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest na podstawie zasad uzgodnionych z Urzędem Miasta Rzeszowa oraz przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017 poz. 59).

W dniu 15 czerwca 2022 r. zakończony zostanie pierwszy etap rekrutacji adresowany do uczestników zajęć MDK w roku szkolnym 2021/22.

Na podstawie złożonych deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach określona zostanie liczba wolnych miejsc dla nowych uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury.

Uczestnicy zajęć, którzy w czerwcu 2022 złożą deklarację kontynuacji edukacji w MDK Rzeszów otrzymają informację od nauczycieli prowadzących zajęcia.

Zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury prowadzone będą w budynkach placówki:

*ul. Osmeckiego 51,
*ul. Piłsudskiego 25 

* ul. Unii Lubelskiej 1,
*Galerii „Nowy Świat”, poziom +1,ul. Krakowska 20 
* w pomieszczeniach użyczonych przez szkoły na terenie Rzeszowa