Wystawa pokonkursowa online

Jeszcze nie możemy zaprosić do naszego MDK na wystawę pokonkursową, ale chcemy zaprezentować piękną wystawę X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Nasi Sąsiedzi- Podwodny Świat”, wirtualnie.
Konkurs organizujemy od ponad 10 lat wraz z Mestský dom kultúry, prísp. org.