Żegnamy Pana Romana Trznadla

Trudno znaleźć słowa, które wyrażą pustkę i żal po śmierci Pana Romana Trznadla.

Żegnamy Artystę, wiernego i niezawodnego Przyjaciela.

Zawsze kiedy trzeba był w składzie kapeli.

Zostanie pamięć o koncertach, festiwalach i wyjazdach zespołów MDK z Jego udziałem.