Odeszła HALINA FIJAŁKOWSKA

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 22 kwietnia 2020 r.
Pani mgr HALINY FIJAŁKOWSKIEJ.

Przez całe swoje zawodowe życie z wielkim oddaniem służyła swoim talentem sprawom zachowania tradycji i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Była skarbnicą wiedzy o tańcach i pieśniach różnych regionów Polski.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie, jako choreograf i nauczyciel tańca przepracowała 27 lat. Tu założyła w 1992 r. i prowadziła do października 2019 r. Zespół Tańca Ludowego „Tradycja”. Zawodowo była związana między innymi z: Politechniką Rzeszowską, Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Rzeszowie, Szkołą Podstawową nr 25 w Rzeszowie, Ośrodkiem Kultury w Kamieniu, Ośrodkiem Kultury w Kraczkowej (Zespół Pieśni i Tańca „Patria”), Ośrodkiem Kultury w Albigowej, Domem Kultury „SOKÓŁ w Strzyżowie, MOK w Rzeszowie.

Była wychowawcą wielu pokoleń młodych artystów, inicjatorką i animatorką wielu działań kulturalnych, osobą o niekwestionowanym autorytecie. Jako nauczyciel i twórca wyróżniała się talentem pedagogicznym, wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi, otwartością i szczerością w kontaktach międzyludzkich, dyscypliną a także niespożytą energią. Aktywnie działała jako członek Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF Sekcja Polska.

Pracę Haliny Fijałkowskiej podziwiała publiczność nie tylko w Polsce ale także w wielu krajach świata między innymi we Włoszech, Francji, Rosji, na Ukrainie, na Węgrzech, w Austrii, Rumunii, Jugosławii, Serbii, Słowenii i Słowacji. Za swoją pracę otrzymała miedzy innymi Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej a także odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

Była wspaniałym człowiekiem i niezapomnianą koleżanką. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi Zmarłej łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pracownicy i Dyrekcja
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Rzeszowie
w sobotę  25 kwietnia 2020 r.:
– msza św. w kościele św. Judy Tadeusza, ul. Wita Stwosza 31 w Rzeszowie – godz. 11.30,
– ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie – godz. 13.00  sektor 150, rząd 3, nr grobu 4 – część cmentarza na prawo od kaplicy cmentarnej.

Ze względu na pandemię i obowiązujące przepisy dopuszczalna liczba osób na mszy św. w kościele św. Judy Tadeusza – maksymalnie 70 osób.
Prośba o nieprzynoszenie kwiatów do kościoła.

Dopuszczalna liczba osób w czasie ceremonii na cmentarzu – maksymalnie 50 osób.