Wakacje 2024 w CMR Rzeszów

ZAPISY w formie online
od 8 maja 2024, od godz. 8.00

————————

PÓŁKOLONIE: możliwość zapisu tylko na jeden wybrany termin

  1. CMR Nowy Świat ul.Krakowska 20 
    Data: 24-28.06.2024 r.
    Godz: 9:00 – 15:45
    Wiek: III-VI klasa
    Ilość osób na turnusie: 14

2. CMR ul.Osmeckiego 51 
Godz. 8.00-14.00
Wiek :  I – III klasa
Ilość osób na turnusie: 45 osób
Daty:
           24 – 28.06.2024 (I turnus)
        
  1 – 5.07.2024 (II turnus)
            08 – 12. 07.2024 (III turnus)

 

—————————-

w uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

Zapisy na wypoczynek przyjmowane są wyłącznie poprzez zapisy on-line na stronie internetowej www.cmr.rzeszow.pl w terminie 8.05.2024 – 17.05.2024 lub do wyczerpania miejsc.

Po uzyskaniu informacji zwrotnej na e-mail o zakwalifikowaniu się dziecka kolejnym etapem jest dostarczenie do organizatora czytelnie wypełnionej:

– karty kwalifikacyjnej

– oświadczenia

drogą e-mail na adres zapisy@mdk.erzeszow.pl lub dostarczenie osobiście pokój
nr 25 ul. Osmeckiego 51.

—————————-

Nie dostarczenie dokumentów wiąże się ze skreśleniem uczestnika z listy.

Pierwszeństwo przy zapisie mają dzieci i młodzież mieszkający i uczący się na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Zgłoszenia nadesłane przed terminem startu zapisów nie będą brane pod uwagę.

—————————-

Po szczegółowe informacje zapraszamy do organizatorów: tel. 17 748 38 91

—————————-

ZAPISY tylko ONLINE

Załączniki do pobrania