ZMIANA! Od 01.01.2024r jesteśmy Centrum Młodzieży

Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2023r. zawiadamiamy, że z dniem 1 stycznia 2024r. Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie otrzymuje nazwę CENTRUM MŁODZIEŻY W RZESZOWIE, któremu  nadaje się status pałacu młodzieży.

 

Uzasadnienie: zmiana nazwy ma służyć podniesieniu rangi placówki, jej lepszej promocji oraz odróżnieniu od instytucji spoza systemu oświaty, takich jak Rzeszowski Dom Kultury, miejskie domy kultury w innych miejscowościach czy osiedlowe domy kultury.

Załączniki do pobrania