Każde Dziecko to Potrafi
Bogusława Wilk
  1. Celem zajęć jest kształtowanie pozytywnych zainteresowań i sprawności manualnej poprzez wykorzystanie różnych technik plastycznych, papieroplastyki, origami, wykonywanie form przestrzennych z masy solnej, papierowej, gliny, ciasto liny i ciasto-plasto, prac z bibuły, rękodzieła artystycznego (haftu) i innych.
  2. Prace wykonywane są pojedynczo lub w grupach w celu wdrożenia do odpowiedzialności zespołowej za wykonanie zadania, nawiązanie więzi emocjonalnych w grupie i jej zespolenia, pokonanie barier nieśmiałości i wpojenie zasad współżycia społecznego.
  3. Tematy i formy pracy dostosowane są do grupy wiekowej dzieci i obejmują m.in. kultywowanie i propagowanie tradycji świątecznych i obyczajów ludowych.
  4. Dzieci uczestniczą także w organizowanych wycieczkach i rajdach.

Nauczyciel: Bogusława Wilk

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6 – 12 lat.

Zdalne nauczanie – zapraszamy na
https://kazdedzieckotopotrafi.blogspot.com/


font-image

font-image

font-image

font-image

font-image

font-imageZdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzą uczestnicy zajęć Każde Dziecko To Potrafi Pani Bogusławy Wilk

Skip to content