XI Rodzinny Turniej Badmintona 27.04.2024

XI Rodzinny Turniej Badmintona
Komunikat turnieju
1. NAZWA IMPREZY:
XI RODZINNY TURNIEJ BADMINTONA – Rzeszów 2024
 
2. TERMIN IMPREZY:
27 kwiecień 2024 roku
 
3. ORGANIZATOR:
Uczniowski Klub Sportowy TKKF „Sprint” w Rzeszowie
Centrum Młodzieży w Rzeszowie
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie
 
4. MIEJSCE:
Sala Gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie ul.Dębicka 288;
 
5. CEL I ZADANIA:
– Popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
– Integracja rodzin grających w badmintona.
– Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych, stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
– Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dorosłych i dzieci w imprezach sportowych.
 
6. TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Dorośli (rodzice, opiekunowie) zgłaszają udział rodziny do środy 24 kwietnia 2023 r.
e – mailem: ukssprint4@wp.pl, telefonicznie: 603 434 267 lub osobiście u nauczyciela wych. fiz.
 
7. ZASIĘG:
Mieszkańcy Rzeszowa
 
8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 
9. SPRZĘT SPORTOWY:
Lotki – zapewnia organizator
Rakiety – można będzie wypożyczyć na czas trwania turnieju od organizatora.
 
10. PROGRAM IMPREZY:
godz. 8.45 – weryfikacja zgłoszeń
godz. 9.00 – uroczyste otwarcie turnieju
ok. godz. 14:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie medali, dyplomów, nagród.
 
11. KATEGORIE TURNIEJU:
Turniej zostanie rozegrany w 3 kategoriach wiekowych.
I kategoria: dziecko z klasy 1 – 3 szkoły podstawowej + rodzic
II kategoria: dziecko z klasy 4 – 6 szkoły podstawowe + rodzic
III kategoria: dziecko z klasy 7 – 8 szkoły podstawowej + rodzic
IV kategoria: Open ( rodzina ) dziecko + rodzic
 
Warunkiem uczestnictwa jest drużyna (rodzina), której podstawą jest dziecko. Drużyna składa się z dwóch lub trzech osób (trzecia osoba rezerwowa).
 
Drużyna może wystartować tylko w jednej kategorii.
 
12. RODZAJE GIER:
Turniej rozegrany zostanie w grach pojedynczych i mieszanych (deble rodzinne). Mecze będą toczyły się do dwóch wygranych pojedynków. Każdy pojedynek grany jest do dwóch wygranych setów, a set liczony jest do 11 pkt.
Przykład: Pojedynek – Drużyna AB z Drużyna XY
Dziecko A ___ gra z____ dziecko X
Rodzic B __ gra z_____ Rodzic Y
Jeżeli te pojedynki zostaną nierozstrzygnięte i będzie remis, po powyższych pojedynkach singlowych, decydującą grą będzie gra mieszana deblowa.
Dziecko A Rodzic B – Dziecko X Rodzic Y
 
13. SYSTEM ROZGRYWEK:
System rozgrywek zależny jest od liczby startujących drużyn.
 
14. NAGRODY:
– medale: zdobywcy miejsc 1- 3,
– puchary: zdobywcy miejsc 1- 3,
– dyplomy: zdobywcy miejsc 1- 10,
– upominki: w zależności od ilości środków pozyskanych od sponsorów
 
15. SĘDZIA GŁÓWNY:
Sędzia główny turnieju jest przedstawicielem organizatora.
 
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Zawodnicy posiadają strój sportowy (obuwie zamienne).
• Zawodnicy zgłaszają się (swoją obecność) sędziemu głównemu zawodów.
• Interpretacja przepisów przysługuje wyłącznie organizatorowi i on rozstrzyga wszelkie spory.
• Wszystkie aktualne informacje znajdować się będą w Internecie pod adresem
Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równocześnie wyrażeniem zgody rodziców na zamieszczenie imion, nazwisk oraz zdjęcia ich rodzin na stronie internetowej ZSP Nr 10 w Rzeszowie, Centrum Młodzieży w Rzeszowie oraz stronie internetowej UKS TKKF SPRINT Rzeszów facebook.
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
Impreza nie jest objęta dodatkowym ubezpieczeniem NW i organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na zdrowiu.