Mikołajki 2023

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:
  1. Administrator danych:
  2. Administratorem podanych danych osobowych, jest Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora MDK.
  3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.
  5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość.
  7. Odbiorcy danych osobowych:
  8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  9. Okres przechowywania danych osobowych:
  10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia roszczeń.
  11. Prawa osób, których dane dotyczą:
  12. Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
   2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO,
   3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
   4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO,
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Podanych danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
  13. Inne informacje:
  14. Podanie danych oznaczonych jako „wymagane” jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.

   Zapisy na rok szkolny 2023/2024

   Dane uczestnika

   Dane rodzica/opiekuna


   KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:
   1. Administrator danych:
   2. Administratorem podanych danych osobowych, jest Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora MDK.
   3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
   4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.
   5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
   6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość.
   7. Odbiorcy danych osobowych:
   8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
   9. Okres przechowywania danych osobowych:
   10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia roszczeń.
   11. Prawa osób, których dane dotyczą:
   12. Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
    1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
    2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO,
    3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
    4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO,
    5. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Podanych danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
   13. Inne informacje:
   14. Podanie danych oznaczonych jako „wymagane” jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.
   Skip to content