Aktualności

14 czerwca 2013 12:09 | Aktualności

7- 9 czerwcie 2013r. Konkurs 8 Wspaniałych w Rzeszowie

W dniach 7- 9 czerwca 2013r. w Rzeszowie odbył się XIX Finał Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do stolicy Podkarpacia przyjechało około 300 wolontariuszy, opiekunów  oraz przedstawicieli władz samorządowych z 40 miejscowości.

Uroczysta Gala Konkursu „8 Wspaniałych” odbyła się 8 czerwca 2013 o godz. 17.30 w Filharmonii Podkarpackiej. Rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Fundacji „Świat na tak” oraz odśpiewaniem hymnu Fundacji przez Zespół Tańca Ludowego „Rzeszowianka” z MDK Rzeszów oraz solistów. Uroczystości przewodniczyli w imieniu Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, Pan Henryk Wolicki oraz Pani Joanna Fabisiak – prezes Fundacji „Świat na Tak”  z pomocą Bogusława Tomczaka – Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. W uroczystości wzięli udział członkowie Komitetu Honorowego Konkursu, ksiądz Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Marszałkowskiego, Rady Miasta Rzeszowa z jej Przewodniczącym Panem Andrzejem Decem na czele, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nie zabrakło także starostów, burmistrzów, wójtów, samorządowców, dyrektorów szkół, placówek oświatowych, nauczycieli oraz  przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa podkarpackiego.

Po zaproszeniu na scenę ponad 40 finalistów z całego kraju nastąpiło odczytanie wyników XIX edycji Konkursu „8 Wspaniałych”.  Kapituła konkursu w składzie:

  1. Bożena Górska – z Kamienia Pomorskiego - Przewodnicząca
  2. Magdalena Buschamann – z Bydgoszczy   - członek
  3. Olga Wujkowska – z Włocławka                 - członek
  4. Kamila Serkis – z Warszawy                        - członek
  5. Irena Odziemczyk – Warszawa                    - członek
  6. Dariusz Chorąży –Biała Podlaska                - członek
  7. Bogusław Tomczak – Rzeszów                     - członek

po wnikliwej analizie zgłoszeń i wysłuchaniu kandydatów, kapituła wyłoniła laureatów, którymi są:

1.      Katarzyna Myczewska – Opole. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Opolu. Jest wolontariuszką od pięciu lat. Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła od wyjścia do przedszkoli, by pomagać w opiece nad dziećmi. Obecnie jest inicjatorką i jedną z głównych organizatorek dużych przedsięwzięć szkolnych, jak np. koncerty charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych czy zbiórki dla Domowego Hospicjum Dziecięcego w Opolu. Jej działalność jest jednak znacznie szersza, m.in. na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Od ponad roku należy do ZHP przy Hufcu Krapkowice.

2.      Jan Kundziołka – Wołomin. Od kilku lat z wielkim oddaniem pomaga dzieciom z wadami słuchu i autyzmem. Pracując w Fundacji „Słyszę, Mówię, Czuję” skupił wokół siebie dziesięcioosobową grupę wolontariuszy, którzy pomagają terapeutom, uczestniczą w zabawach z dziećmi, doskonalą swoje umiejętności. Janek aktywnie włącza się w rehabilitację podopiecznych fundacji – prowadzi z nimi zajęcia taneczne i teatralne. Poza tym jest człowiekiem wszechstronnym – pomaga rówieśnikom, gdy mają problemy dydaktyczne, kandyduje na posła do Sejmu Dzieci i Młodzieży, organizuje w szkole debaty na tematy społeczne, pracuje w samorządzie, rokrocznie bierze udział w WOŚP.


3. Marcin Putzan – Powiat Sochaczewski. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie. Jest bardzo zaangażowany w życie szkoły, klasy oraz Domu Dziecka w Giżycach, którego jest podopiecznym. Bierze udział we wszystkich akcjach wolontarystycznych w swojej szkole. W bieżącym roku szkolnym zainicjował zbiórkę plastikowych korków, które zostaną przekazane dla chorych dzieci. Wie, że wystarczy niewiele i jeden mały gest, niewielka pomoc, wspólnie spędzona chwila, a życie drugiego człowieka staje się łatwiejsze. Zorganizował wspaniały „Mikołajkowy” dzień dla przedszkolaków. Marcin jest nie tylko Wolontariuszem, odnosi sukces w Kole Teatralnym, jest członkiem Samorządu Uczniowskiego.

4. Damian Kosmala – Ełk. II Liceum Ogólnokształcące w Ełku. Jego głównym obszarem działań jest Międzynarodowy Wolontariat Misyjny „Don Bosco” – gdzie z grupą młodych ludzi przygotowuje się do wyjazdu na misje wakacyjne. Pomagał m.in. w organizacji półkolonii dla ok. 180 dzieci na Ukrainie. W trakcie turnieju „Mini Euro 2012” w Ełku opiekował się dziecięcymi drużynami piłkarskimi z Włoch, Litwy czy Niemiec. W każde ferie organizuje półkolonie w oratorium. Działa także w Wolontariackim Ośrodku Wsparcia. Brał udział jako wolontariusz w III Festiwalu Szkół Teatralnych i Ośrodków Specjalnych. Jest Honorowym Krwiodawcą, pomaga innym w nauce języka angielskiego oraz matematyki. Od paru lat regularnie uczestniczy w zbiórce pieniędzy na WOŚP.

 

5. Adam Janowski – Warszawa. LII Liceum Ogólnokształcące im. W.S. Reymonta. Jest wolontariuszem w Fundacji „Dobrze, że jesteś”. Opiekuje się osobami chorymi w Centrum Onkologii w Warszawie.  Wspiera pacjentów psychicznie i pomaga im w podstawowych czynnościach. Poświęca na to swój czas dwa razy w tygodniu po 3 godziny, wykazując się wyjątkową empatią i szacunkiem wobec drugiego człowieka. Bierze udział we wszystkich akcjach charytatywnych, organizowanych w szkole. Jako ministrant, raz w tygodniu prowadzi spotkania z dziećmi i młodzieżą. Cieszy się ogromnym szacunkiem rówieśników, przez rok był przewodniczącym samorządu szkolnego.

 

6. Łukasz Wróblewski – Kamień Pomorski. LO w Kamieniu Pomorskim. Łukasz działa w Klubie Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu przy Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim. Piętnuje ‘’zło’’, czyniąc ‘’dobro’’. Najważniejsze projekty i akcje to: pomoc poszkodowanym w pożarze (dystrybucja darów, posiłków i pomoc w opiece nad dziećmi), koncert charytatywny ‘’Solidarni 2009’’; pomoc przy ‘’Wigilii dla ubogich’’, pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Lubiniu; pomoc w zbiórce pieniędzy dla powodzian (Sandomierz, Wilków, Bogatynia); udział w projektach: ‘’Książka dla kolegi’’, ‘’Pluszaki dla dzieci’’, ‘’Wyposażamy świetlice środowiskowe w artykuły papiernicze i gry dydaktyczne’’, ‘’Miejsca Pamięci Narodowej’’, ‘’Żonkil dla przyjaciela’’. Łukasz Wróblewski stanowi przykład dla rówieśników. Pokazuje, że można godzić swoje pasje (gra w koszykówkę oraz w zespole muzycznym ) z nauką oraz pomocą dla innych.

 

7. Dominik Kłos – Kraków. Uczeń III klasy IV LO. Aktywnie uczestniczy w pracy Szkolnego Koła Wolontariuszy „Być Razem”, współorganizując m.in. Piknik Integracyjny „Nasz Kolorowy Świat” dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Był wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w świetlicy środowiskowej „Benedictus”. Prowadzi diakonię muzyczna przy Gimnazjum nr 1 realizując m.in. oprawę muzyczną szkolnych uroczystości a także organizując coroczne wyjazdy rekolekcyjno-szkoleniowe. Jest zaangażowany w Centrum Wolontariatu „Caritas” – jest liderem Sekcji Markety i łącznikiem z Centrum Jana Pawła II. Jest wolontariuszem w ośrodku samopomocy osób chorych na Alzheimera. Pomaga potrzebującym uczestnicząc w kwestach m.in. dla Hospicjum św. Łazarza.

 

8. Piotr Błądziński – Rzeszów.  Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie. W wieku 12 lat został członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a następnie jej dowódcą. W roku 2010 uczestniczył w likwidacji skutków powodzi w Mielcu, Gorzycach, Sandomierzu i Tarnobrzegu. Od 2012 roku jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku Niebyleckim. Piotr podejmuje także działania prewencyjne, prowadząc pogadanki dla uczniów z miejscowych szkół, uświadamiając mieszkańców podczas zebrań o różnych zagrożeniach pożarowych. W swoim życiu Piotr stara się realizować przesłanie: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

 

Piotr Błądziński – reprezentant Rzeszowa - został dodatkowo uhonorowany przez  przedstawicieli Straży pożarnej oraz władz samorządowych powiatu strzyżowskiego i gminy Niebylec.

 

 

Współorganizator konkursu – Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie -  przyznał dwa wyróżnienia. Wyróżnionymi są:

 

-        Dominika Wińska – Gdańsk. Uczęszcza do Gimnazjum nr 33 w Gdańsku. Chcąc bardziej być przydatną w swojej dobroczynnej posłudze Dominika sama prosiła by znaleźć się w klasie integracyjnej. Od pierwszej klasy gimnazjum Dominika wzięła pod swoją opiekę dwie niepełnosprawne ruchowo koleżanki Olę i Dominikę, które otoczyła niezwykłą opieką. Na co dzień pomaga im w lekcjach, towarzyszy podczas zajęć w szkole i poza szkołą. Każdą przerwę lekcyjną spędza ze swoimi podopiecznymi. Dominika nie ogranicza swojej działalności wolontariackiej jedynie do szkoły. Spełnia się jako wolontariuszka pomagając w przedszkolu oraz odwiedzając z koleżankami podopiecznych Domu Pomocy Spokojnej Starości.

-        Karolina Szaniawska – Siedlce Uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach. Jest inicjatorką pomocy dla osób bezdomnych. To dzięki jej ogromnemu zapałowi i umiejętności wpływania na innych został zorganizowany kiermasz kartek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia, z dochodu którego Karolina wraz z kolegami przygotowała paczki świąteczne dla osób bezdomnych. Wielokrotnie uczestniczyła w akcjach zbiórek pieniędzy dla dzieci potrzebujących pod patronatem Fundacji „Dziewczynka z zapałkami z Łodzi”. Ceniona jest za swoją serdeczność, pozytywny stosunek do swoich rówieśników, jak i pracowników szkoły.

 

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” ma na celu promowanie działań wolontarystycznych wśród młodzieży. Finał stał się także okazją aby zwrócić uwagę na tych którzy wspierają młodych ludzi w ich trudnej pracy. Dlatego Fundacja „Świat na Tak” postanowiła wręczyć statuetkę AMBASADOR DOBRA Pani Jolancie Dakowskiej z Ostródy. 

 

Zgodnie z tradycją Konkursu podczas Ogólnopolskiej Gali odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru Fundacji, kolejnemu miastu, które podejmie trud organizacji XX Finału. Tym miastem będzie Kamień Pomorski, który reprezentowała Pani Bożena Górska.

 

Część artystyczną sobotniego wydarzenia uświetnili wokaliści oraz zespoły taneczne  T-8 i KORNELE z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie.

 

Pobyt w Rzeszowie ponad 300 gości z całego kraju zakończył się niedzielną Mszę Świętą w rzeszowskiej Farze celebrowaną przez księdza prałata Jana Szczupaka. Oprawę wokalno-muzyczną mszy przygotował „Chórek Dziewiątka” z Gimnazjum Nr 9 im. Królowej Jadwigi w Rzeszowie. O oprawę liturgiczną zadbali  uczniowie z Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaj Spytka Ligęzy.  

 

Organizatorem Finału był Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc

Współorganizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie oraz Rada Młodzieży Rzeszowa.

Współpraca: X Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Carpathia Festival 2013

Patronat medialny nad XIX Finałem Konkursu objęli: Polskie Radio Rzeszów, VIA Katolickie Radio Rzeszów, Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie, Gazety Codziennej Nowiny, Portal nowiny24.Zdjęcia - Geleria

 

 

 

Przeczytano: 2517 razy. Wydrukuj|Do góry