Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie

ul. Piłsudskiego 25

35-074 Rzeszów

mdkrze@pro.onet.pl

sekretariat@mdk.erzeszow.pl

tel./fax 17 748 36 00 - Sekretariat MDK ul. Piłsudskiego 25

tel./fax 17 748 38 91- Dział Imprez MDK ul.Osmeckiego 51

17 748 38 93- Centrala MDK ul.Osmeckiego 51

17 748 39 05 MDK Nowy Świat, ul.Krakowska 20

http://mdk.rzeszow.pl

04 września 2015 09:59 | Aktualności

Opłaty-Darowizny

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ MDK
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie nie pobiera opłat z tytułu udziału w zajęciach organizowanych dla dzieci i młodzieży.
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!
Istnieje możliwość wpłat na wskazane konto dobrowolnych darowizn, które będą przeznaczane na zakup dodatkowych materiałów i usług podnoszących standard zajęć.
Dokonanie darowizny nie jest warunkiem zapisania dziecka lub jego udziału w zajęciach.


Dopbrowolne wpłaty można dokonywać na konto :

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 25
35-074 Rzeszów
PKO BP Nr konta: 20 1020 4391 0000 6102 0144 7366

Tytuł wpłaty: "Darowizna na materiały i usługi, nazwa pracowni/zespołu/zajęć, imię i nazwisko dziecka"