Galeria

Rzeszów Vranovovi - koncert artystyczny, grudzień 2013r.

Rzeszów Vranovowi 12-15.12.2013r. W grudniu 2013r. we Vranovie nad Topl’ou odbyło się uroczyste zakończenie projektu unijnego „Kultura bez granic. Rzeszów – Jasło – Vranov nad Topl’ou”. Projekt realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 W dniach 12 – 15 grudnia 2013r. we Vranovie odbył się: - jarmark bożonarodzeniowy - koncert artystyczny - konferencja kończąca realizację projektu Polskę reprezentował Młodzieżowy Dom Kultury z Rzeszowa, Ośrodek Gancarski z Medynii Głogowskiej (Gminny Ośrodek Kultury Czarna) i Jasielski Dom Kultury z Jasła. Zespół Tańca Nowoczesnego T-8 z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie był jednym z wykonawców, który uświetnił część artystyczną koncertu „Rzeszów Vranovovi” 12 i 13 grudnia 2013r. Koncert obejrzała młodzież gimnazjalna oraz mieszkańcy Vranova nad Topl’ou. Sponsorem Zespołu Tańca Nowoczesnego T-8 jest Bank Zachodni WBK S.A.

Ilość zdjęć: 21