Galeria

XI Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha 2013”.

Koncert inauguracyjny w MDK przy ul.Osmeckiego 51. W koncercie udział wzięli: Zespół DYNO z Miejskiego Domu Kultury we Vranovie nad Topl'ou (Słowacja) Dziecięcy Zespół Artystyczny "Uśmiech" z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie Zespół Taneczny Form Nowoczesnych IMPET z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie Weronika Król, Zuzanna Hudzicka, Magdalena Bukała, Aleksandra Haligowska- z pracowni wokalnej Anny Olszewskiej z Młodzieżowego Domu Kultury w RZeszowie

Ilość zdjęć: 37