Filmy

Ubu Król-Oprawcy. Grupa Teatralna Plaster,MOK Jarosław

"Młyn Sztuki 2012" Ubu Król-Oprawcy. Grupa Teatralna Plaster,Miejski Ośrodek Kultury Jarosław