O nas

MDK jest publiczną placówką oświatową prowadzącą zajęcia o charakterze określonym statutem i przepisami prawa oświatowego. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież szkolna. Nabór do pracowni, kół, zespołów i sekcji MDK prowadzony jest z początkiem każdego roku szkolnego bezpośrednio przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Przyjmowane są dobrowolne darowizny na rachunek dochodów własnych placówki. Darowizny przeznaczane są na zakup dodatkowych materiałów do zajęć, organizację imprez dla dzieci itp. Zajęcia odbywają się w Rzeszowie w dwóch budynkach MDK: przy ul. Piłsudskiego 25, przy ul. Osmeckiego 51 a także w lokalu przy ul. Krakowskiej 20 (Galeria "Nowy Świat") oraz pomieszczeniach użyczonych przez szkoły (sale gimnastyczne, aule) i inne instytucja.

Kontakt - wiecej

W stałych formach pracy: zespołach i pracowniach artystycznych, technicznych, naukowych, sportowych i innych uczestniczy ponad 900 osób.


Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez artystycznych (Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”, Koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski), warsztatów plastycznych, teatralnych, tanecznych, rękodzielniczych, z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie zespoły taneczne i wokalne, pracownie plastyczne przygotowują oprawę artystyczną na różne imprezy i uroczystości miejskie, wojewódzkie i ogólnopolskie.


Zespoły i pracownie działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie:
- zespoły taneczne „Impet”, „T-8”, „Kornele”, „Rytm”, „Uśmiech”,
- zespoły tańca ludowego: „Tradycja”, „Rzeszowianka”, „RUDKI”,
- Dziewczęca Orkiestra Dęta
- dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne: „Banalia”, „MDK czyli Młode Dzielne Kuropatwy”
- zajęcia wokalne,
- plastyka,
- fotografia,
- zajęcia ruchowe
-  zajęcia profilaktyczno- edukacyjne
- rękodzieło artystyczne,
- zajęcia kulinarne
- gimnastyka korekcyjna,
- grafika komputerowa
- szachy, warcaby
- Klub zdrowo i bezpiecznie – prowadzący m.in. zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
- nauka języka angielskiego,
- zajęcia artystyczne dla niepełnosprawnych,
- wolontariat młodzieżowy,
- przy placówce działa również Rada Młodzieży Rzeszowa, która podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży miasta.