Elektroniczny katalog zespołów i twórców ludowych województwa podkarpackiego i województwa preszowskiego

Elektroniczny katalog zespołów i twórców ludowych województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego:

 

http://www.kulturakarpaty.eu