Zaproszenie do składania ofert- przygotowanie i druk publikacji dot. mikroprojektu i jego wyników

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowanie i druk publikacji w formie albumu.

http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-ponizej-30-000-euro/zamowienia-publiczne-jednostek-organizacyjnych-miasta/aktualne/27516,mlodziezowy-dom-kultury-zleci-przygotowanie-oraz-druk-publikacji-w-formie-albumu-w-ramach-mikroprojekt-nr-intekkar1ib0085.html