Realizacja kostiumów do "tańców rzeszowskich"

W dniu 3 lipca 2017r., w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy kostiumów do tańców rzeszowskich dla młodzieży słowackiej w ramach mikroprojektu- nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 "Łączy nas taniec", zgodnie z zapytaniem o cenę.

Ofertę złożyły przedmioty:

- Firma Produkcyjno-Usługowa "PERFEKT" s.s.- oferowana cena: 44 000 zł

- INA Przedsiebiorstwo Wielobranżowe- oferowana cena: 34 071 zł

- PPHU WEBFOLK Jarosław Wygański- oferowana cena: 26 937 zł

- IUS CERTUM Diana Kalita- oferowana cena: 25 800 zł

 

Wybrano ofertę formy IUS Certum Diana Kalita