Realizacja kostiumów do "tańców rzeszowskich"

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25 zaprasza do złożenia oferty na:  Stroje rzeszowskie

 

Przedmiot zamówienia:

- Strój  rzeszowski  damski - gorset, bluzka haft niebiesko-czerwony, zapaska haft niebiesko-czerwony, spódnica, halka, stroik, korale

 

- Strój rzeszowski męski – koszula haft biały, spodnie, kamizela, kapelusz, pas

Ilość: 10 kpl., w tym 1 kpl.-to strój damski+ męski

Termin realizacji - 25 sierpnia 2017

Warunki płatności – Przelew z terminem płatności – 14 dni po wykonaniu zamówienia

Opis warunków udziału w postępowaniu

Złożona oferta powinna zawierać :

a) nazwa i adres wykonawcy: .......................................

- NIP ………………………………… 

- Regon ……………………………

b) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

c) oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

d) termin realizacji zamówienia …………………………………………………………..

e) okres gwarancji …………………………………………………………………………

f) wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym

g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, pieczątka wykonawcy

6. Kryteria wyboru oferty - cena

7. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć  w terminie -do 30 czerwca 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 25 lub drogą elektroniczną na adres; a.gargala@mdk.erzeszow.plW dniu 3 lipca 2017r., w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy kostiumów do tańców rzeszowskich dla młodzieży słowackiej w ramach mikroprojektu- nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 "Łączy nas taniec", zgodnie z zapytaniem o cenę.

Zapytania o cenę zostały skierowane droga telefoniczną do następujących firm:

- Firma Produkcyjno-Usługowa "PERFEKT" s.c.

- INA Przedsiebiorstwo Wielobranżowe

- PPHU WEBFOLK Jarosław Wygański

- IUS CERTUM Diana Kalita

Dodatkowo zapytanie zamieszczono na stronie internetowej- www.mdk-rzeszow.art.pl

Jako kryterium wyboru okreslono najniższą cenę.

Na podstawie nadesłanych ofert dokonano wyboru dostawcy kostiumów do tańców rzeszowskich.

Do dnia 30 czerwca 2017r. ważne oferty złożyły trzy podmioty:

- INA Przedsiebiorstwo Wielobranżowe- oferowana cena: 34 071 zł

- PPHU WEBFOLK Jarosław Wygański- oferowana cena: 26 937 zł

- IUS CERTUM Diana Kalita- oferowana cena: 25 800 zł

 Firma Produkcyjno-usługowa "PERFEKT" złozyła ofertę nieważną ze względu na niedotrzymanie terminu realizacji.

Wybrano ofertę przedstawioną przez firmę IUS Certum Diana Kalita.