Zapraszamy do składania ofert- usługi związane z realizacją warsztatów artystycznych i Koncertu "Łączy nas taniec"

Mikroprojekt „ Łączy nas taniec”. Nr mikroprojektu INT/EK/KAR/1/I/B/0085.  

Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

 


 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci ubezpieczenie uczestników mikroprojektu "Łączy nas taniec". Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

 
Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- ubezpieczenie grupy młodzieży polskiej i słowackiej podczas warsztatów tanecznych realizowanych w ramach projektu pn. "Łączy nas taniec". Warsztaty odbędą się w Centrum Turystyki i rekreacji WSiZ w dniach 3-9 lipca 2017r.

Grupa polska liczy 24 osoby, słowacka 23 osoby.

Ubezpieczenie dotyczy również przewozu grupy słowackiej na trasie Vranov nad Topl'ou-Rzeszów; Rzeszów- Vranov nad Top;lou oraz realizowanego w ramach warsztatów programu turystycznego.

- Ubezpieczenie takiej samej grupy podczas Koncertu z okazji zakończenia projektu, który odbędzie sie w terminie 21-22 listopada 2017r. w Rzeszowie.

Warunki płatności: Płatne przelewem na rachunek bankowy

Oferty prosimy przesłać pocztą lub osobiście na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
lub pocztą elektroniczną na adres: a.gargala@mdk.erzeszow.pl
 

W dniu 30 czerwca 2017r., w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy kostiumów do tańców rzeszowskich dla młodzieży słowackiej w ramach mikroprojektu- nr INT/EK/KAR/1/I/B/0085 "Łączy nas taniec", zgodnie z zapytaniem o cenę.

Ofertę złożyły przedmioty:

- Warta S.A.- oferowana cena: 1201 zł

- Ergo Hestia- oferowana cena: 1165 zł

- Hestia Podróże- oferowana cena: 1161 zł

- Warta Travel- oferowana cena: 1090 zł

- PZU S.A.- oferowana cena: 1075 zł

Wszystkie oferty dotyczyły tego samego zakresu ubezpieczenia.

Wybrano ofertę firmy PZU S.A.- ze względu na najniższą cenę.

 


 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci usługę transportową uczestników mikroprojektu "Łączy nas taniec". 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 
Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00
 
Przedmiot zamówienia: usługa transportowa na trasie

3.07.2017r.- trasa: Rzeszów- Vranov nad Topl'ou (Słowacja)- Ośrodek WSiZ Kielnarowa

6.07.2017r.- trasa: Ośrodek WSiZ Kielnarowa- Muzeum Zamek w Łańcucie- Medynia Głogowska Zagroda Garncarska- Ośrodek WSiZ Kielnarowa

9.07.2017r.- trasa: Ośrodek WSiZ Kielnarowa- Muzeum "Karpacka Troja" Trzcinica k. Jasła- Vranov nad Topl'ou (Słowacja)- Rzeszów

21.11.2017r.- trasa: Rzeszów- Vranov nad Topl'ou (Słowacja)-Rzeszów

22.11.2017r.- trasa: Rzeszów- Vranov nad Topl'ou (Słowacja)-Rzeszów

Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: 4.07-22.11.2017r.

- parametrów technicznych: autokar klasy lux, 50 osobowy, z klimatyzacja i wc

- terminu płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

- innych warunków realizacji zamówienia: znajomość języka słowackiego przez kierowcę, nie włączanie kosztów dojazdu z bazy na miejsce wykonania usługi

Miejsce i termin złożenia oferty:

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, lub drogą e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, do dnia: 27.06.2017r.W dniu 28 czerwca 2017 roku, w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy usług transportowych zgodnie z zapytaniem o cenę i wymagane parametry techniczne:

Ofertę złożyły podmioty;

- Firma Transportowa Stanisław Ziętek –oferowana cena: 10 062 zł

- Firma Transportowo-Usługowa „POL-TRANS” Mariusz Brzyski – oferowana cena: 11 000 zł

- F.H.U. ATRANS Aleksander Krztoń – oferowana cena: 11 200 zł

Wybrano ofertę firmy: Firma Transportowa Stanisław Ziętek 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci organizację usługi noclegowej ze śniadaniem dla uczestników warsztatów tańców ludowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 
Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00
 
Przedmiot zamówienia:
 
usługa noclegowa ze śniadaniem

3-9.07.2017r. (6 noclegów)- 47 osób

usługa wyżywienia (obiady, kolacje, przekąski i napoje)

3-9.07.2017r(7 dni)- 47 osób

 

Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: 3-9.07.2017r.

- parametrów technicznych: pokoje 1 i lub 2 os. z łazienkami

- terminu płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

- innych warunków realizacji zamówienia: dostęp do hali sportowej o wymiarach 20m x 20m, dostęp do sali tanecznej 10m x 10m, dostęp do boisk sportowych zewnętrznych (siatkówka plażowa, koszykówka), sala audiowizualna, jazda konna

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, lub drogą e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, do dnia: 27.06.2017r.

 


 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci organizację usługi noclegowej dla uczestników Koncertu "Łączy nas taniec" w Rzeszowie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13
Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00

 

Przedmiot zamówienia:

usługa noclegowa ze śniadaniem

21-22.11.2017r. - 31 osób


Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: 21-22.11.2017r.

- parametrów technicznych: pokoje 1-2-3 os. z łazienkami wg potrzeb zamawiającego

- terminu płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

- innych warunków realizacji zamówienia: -

Miejsce i termin złożenia oferty: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, lub drogą e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, do dnia: 29.09.2017r.

 


 

W dniu 30 września 2017 roku, w oparciu o regulamin zamówień publicznych MDK, dokonano wyboru dostawcy usług noclegowych zgodnie z zapytaniem o cenę i wymagania

Ofertę złożyły podmioty;

- Hotel Rzeszów –oferowana cena: 6417 zł brutto (207 zł/os.)

- Hotel „Prezydencki” w Rzeszowie – oferowana cena: 3999 zł brutto (129 zł/os)

Wybrano ofertę firmy: Hotelu „Prezydencki” w Rzeszowie


 


 

Młodzieżowy Dom Kultury zleci organizację usługi żywieniowej dla uczestników Koncertu "Łączy nas taniec" w Rzeszowie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów
35-064 Rzeszów, Rynek 1
NIP: 813-000-86-13

Odbiorca-płatnik
Młodzieżowy Dom Kultury
35-074 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 25
tel./fax.: +48 17 748 36 00

 

Przedmiot zamówienia:
usługa wyżywienia

21.11.2017r.

- obiad 2 daniowy +deser + napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

- kolacja w formie szwedzkiego stołu- 62 osoby

22.11.2017r.

- obiad 2 daniowy +deser + napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

- kolacja jednodaniowa + napój, kawa/herbata wg potrzeb- 62 osoby

 

Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: 21-22.11.2017r.

- parametrów technicznych: kolacja w dniu 21.11.2017r. dla 62 osób musi się odbyć o jednej godzinie

- terminu płatności: przelew, 14 dni po wykonaniu usługi

- innych warunków realizacji zamówienia: -

Miejsce i termin złożenia oferty: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, lub drogą e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl, do dnia: 29.09.2017r.

 


 

Na zapytanie ofertowe dotyczące obsługi wyżywienia dla 62 osób w dniach 21-22.11.2017r., podczas realizacji „Koncertu „Łączy nas taniec” w Rzeszowie, zgłosiły się dwa podmioty- Restauracja „Liszt” oraz Restauracja Hotelu „Prezydencki”.

 

Ze względu na lokalizację- blisko miejsca odbywania się prób do Koncertu i samego Koncertu, na miejsce realizacji wyżywienia uczestników projektu wybrano Restaurację „Liszt”. Dotyczy to obiadów w dniach 21-22.11.2017r. oraz kolacji 22.11.2017r. Posiłki odbywały się w wybranych godzinach dla różnych uczestników, w tzw. turach.

Natomiast na miejsce kolacji 21.11.2017r. wybrano Restaurację Hotelu „Prezydencki” ze względu na możliwość przyjęcia wszystkich uczestników jednocześnie- 62 osoby. Restauracja „Liszt nie miała takich możliwości lokalowych