Informacja o projekcie- Interreg Polska-Słowacja

„ŁĄCZY NAS TANIEC”

MIKROPROJEKT WSPÓLNY

 ramach INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

 

Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/B/0085.

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2017 r.

Partner Wiodący: Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie – jednostka organizacyjna Gminy Miasta Rzeszowa, województwo podkarpackie, Polska.

Partner Projektu: Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Topl’ou, kraj preszowski, Słowacja.

 

Wartość projektu: 97 128,18 €.

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% całkowitej wartości projektu tj. 82 558,95 €.

 

Wkład własny partnerów: 7 412,05 €. W tym wkład własny Młodzieżowego Domu Kultury ze środków Gminy Miasta Rzeszów: 5 111,27 €. Stanowi to 10% całkowitej wartości działań po stronie polskiej.

Przewidywane środki z budżetu państwa: 7 157,18 €. W tym po stronie polskiej: 2 555,63 €. Stanowi to 5% całkowitej wartości działań po stronie polskiej.

 

Mikroprojekt zakłada realizację transgranicznych działań zacieśniających współpracę pomiędzy przygranicznymi rejonami Słowacji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z jego podobieństwami i różnicami.

 

W ramach mikroprojektu zorganizowane zostaną w Polsce tygodniowe warsztaty artystyczne dla 20 osobowej grupy młodzieży słowackiej, która wspólnie z 20 osobową grupą młodzieży polskiej będzie pracowała na układem choreograficznym tańców rzeszowskich.

Ta sama młodzież weźmie udział w tygodniowych warsztatach zorganizowanych na Słowacji.

            Młodzież polska z udziałem młodzieży słowackiej będzie uczyła się tańców regionu Zemplina. Efektem warsztatów będzie wspólny program złożony z tańców polskich
i słowackich. Oba zespoły folklorystyczne włączą tańce sąsiadów do swojego stałego repertuaru. Publiczność słowacka będzie miała możliwość obejrzenia wspólnego programu
w trakcie koncertu prezentowanego we Vranovie nad Topl’ou w czasie Festiwalu „Hornozemplinské slávnosti 2017” w dniach 26 - 27 sierpnia 2017 r. Impreza ma charakter plenerowy.

W Polsce wspólny koncert tańców ludowych Rzeszowszczyzny i Zemplina zostanie zaprezentowany w dniu 22 listopada 2017 r. dla 660 widzów w sali Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego.

Na realizację warsztatów oraz koncertów zaplanowano środki w budżecie mikroprojektu.

Na potrzeby dalszej współpracy różnych podmiotów i osób w Polsce oraz na Słowacji stworzony zostanie elektroniczny katalog zespołów artystycznych kultywujących tradycje
w woj. podkarpackim oraz w kraju preszowskim. Katalog będzie dostępny w Internecie i będzie miał charakter otwarty. Pozwoli na uzupełnianie go w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu danymi zespołów i artystów chętnych do wspólnych działań.

 Interreg logo [300x105]

Euroregion logog [300x239]