Zapisy na rok szkolny 2017/2018

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

w roku szkolnym 2017/18

  

Listy przyjetych i nieprzyjętych na zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 są wywieszone w budynkach MDK przy ul. Piłsudskiego 25, ul. Osmeckiego 51 oraz MDK "Nowy Świat" przy ul. Krakowskiej 20

! Lista dzieci przyjetych i nieprzyjetych do DZA "Uśmiech" znajduje sie również tutaj

 

 

Wniosek o przyjęcie na zajęcia MDK 2016/2017 do pobrania TUTAJ

 

- od 18 września 2017 r. w ciągu roku szk. 2017/18- Przyjmowanie kandydatów w przypadku wolnych miejsc oraz z list rezerwowych.

 

Zgodnie z wymaganiami ustawy o systemie oświaty opracowane zostały zasady naboru, których tekst zamieszczamy poniżej.


Zasady naboru na zajęcia MDK 2017/2018- do pobrania TUTAJ